DVD Vela Luka  1951

Da bi zaštitilo živote i svoja materijalna dobra, ljudsko je društvo u toku svog razvoja neprestano bilo prisiljeno boriti se protiv požara i elementarnih nepogoda svih vrsta.

Društvena zajednica suočena s takvim nedaćama, počinje se organizirano boriti protiv požara i svih vidova elementarnih i drugih nepogoda kroz osnivanje i formiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prvi začeci dobrovoljnog vatrogastva u Veloj Luci datiraju još iz 1947. godine kada se okuplja nekolicina naših mještana - entuzijasta, koji u svrhu zaštite ljudi i imovine od požara, promiču ideju i ukazuju na potrebu osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva u Veloj Luci. Oko sebe okupljaju još petnaestak entuzijasta i započinju sa vatrogasnom obukom i vježbama.

Znajući i promičući činjenicu da se sigurnost ljudi i imovine najracionalnije postiže preventivno-operativnim mjerama, Inicijativni odbor za osnivanje DVD-a Vela Luka uz pomoć i podršku tadašnje Općine Vela Luka, na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 14. travnja 1951. godine, u Veloj Luci, osnivaju Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka. Donosi se Statut društva i vrši se registracija društva. Od tada Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka započinje i službeno djelovati.

Od tada pak do danas DVD Vela Luka neprekidno djeluje i radi na promicanju dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara na području Vele Luka.

Društvo stalno radi na okupljanju, usavršavanju, obučavanju i uvježbavanju mladeži i članova-dobrovoljnih vatrogasaca za uspješnu borbu protiv svih vrsta požara na našem području. Svojom aktivnošću, radom i požrtvovnošću svojih članova nameće se i postaje stožerni nositelj svih aktivnosti na planu zaštite od požara u Veloj Luci. Tijekom proteklih godina postojanja, redovito je bio pohvaljivan i nagrađivan za svoj bezprijekoran i uspješan rad i djelovanje.

Nakon velikih katastrofalnih požara 1985.g., kada je vatrena stihija na području Vela Luka odnijela i 5 ljudskih života, uvidjeli smo da dotadašnja strategija i taktika zaštite od požara i gašenja nije djelotvorna i da nismo niti materijalno, niti tehnički, a niti u ljudskim potencijalima spremni da se borimo sa velikim šumskim požarima.

Došli smo do spoznaje da je velike katastrofalne požare, na ovim našim krškim -otočkim bespučjima nemoguće gasiti, već da sve moramo napraviti da do požara ne dođe, i da se moramo organizirati i ustrojiti tako da svaki eventualni požar odmah uočimo, brzo dojavimo i odmah interveniramo te da ga pokušamo pogasiti u samom začetku.

Uz razumjevanje i punu potporu tadašnjih organa Mjesne zajednice Vela Luka i veloluških poduzeća, 1986. godine prelazimo na sasvim novi ustroj i način rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka, pogotovo za vrijeme ljetnih sušnih mjeseci kada je povećana opasnost od nastajanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru.

Od tada pak do danas svake godine u ljetnim požarnim mjesecima, ustrojavamo i provodimo posebne pojačane mjere zaštite od požara.

Bez obzira što u prosijeku godišnje imamo oko 50-tak intervencija, do sada smo uspjeli svaki požar, skoro u samom začetku lokalizirati i pogasiti, tako da od 1986. godine do danas na području Općine Vela Luka nismo imali većih ili katastrofalnih požara, iako smo svjedoci da su u tom periodu katastrofalni požari sa ogromnim materijalnim posljedicama harali svuda oko nas.

Iskustvo nam je pokazalo da je svaki požar otvorenog prostora na ovim našim otočkim i priobalnim terenima katastrofalan, ukoliko ga ne uspijemo brzo uočiti, brzo dojaviti i brzo intervenirati , te lokalizirati. Ove činjenice bile su nam osnovne vodilje i postavke u našem dosadašnjem radu, i iste ćemo uz stalnu dogradnju i usavršavanje sustava i dalje poštivati.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka danas okuplja 105 svojih članova, i to 75 starijih članova od kojih su 63 aktivna operativna dobrovoljna vatrogasca - pripadnika dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD-a i 30 pripadnika vatrogasne mladeži, a od toga 15 žena.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka, danas, za svoju osnovnu djelatnost raspolaže

sa vatrogasnom tehnikom i to:

- 2 vatrogasne autocisterne

- specijalno vatrogasno vozilo za šumske požare

- dva manja vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara

- jedno kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme

- zapovjedno vozilo sa visokotlačnim modulom

- malo tehničko vozilo

Sa stupnjem opremljenosti našeg Društva za brze i djelotvorne intervencije još

uvijek nismo zadovoljni, jer vatrogasne tehnike, opreme i sredstava za gašenje

požara uvijek nedostaje.

Vatrogasni dom u kojem je smješteno naše društvo, u sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete za pravilan smještaj, održavanje i čuvanje postojeće vatrogasne tehnike, opreme i sredstava za gašenje požara.

Kroz Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka, u proteklim godinama rada i postojanja prošle su generacije dobrovoljnih vatrogasaca - naših mještana.

Ponosni smo što uspješno izvršavamo svoje zadatke, na zadovoljstvo svih stanovnika Vele Luke.

Zahvalni smo starijim generacijama, koje su i u teškim uvjetima održavale stalnost opstanka i djelovanja našeg društva.

Slijedimo njihov primjer, slijedit ćemo ga i dalje, i ustrajati ćemo na ovom časnom zadatku, zaštite i spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara ugroženih požarom, elementarnim nepogodama i drugim većim nesrećama.

Zahvaljujemo Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-Neretvanske Županije za svu pomoć i podršku koju su nam u proteklom periodu

pružili.

U ime svih generacija našeg društva, zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način, svojim radom, savjetima, novčanim ili materijalnim prilozima pripomogli u stvaranju i unaprjeđivanju rada i djelovanja našeg društva.

DVD Vela Luka


Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti